Waarvoor kunt u bij Puzzle terecht?

Psychodiagnostiek bij kinderen, jongeren en volwassenen

Het diagnostisch onderzoek kan bestaan uit gesprekken, vragenlijsten, observaties en/of objectieve tests. Tijdens het diagnostisch traject wordt er nauw samengewerkt tussen de psychiater en de psycholoog. Zo nodig worden ook en worden andere professionele partners erbij betrokken zoals het CLB, de huisarts, de logopedist e.d.  Doel van het diagnostisch traject is het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en zijn omgeving.

Indicaties: aandacht- en concentratieproblemen, leermoeilijkheden, vermoeden van ontwikkelingsprobleem (bv. AD(H)D, autisme spectrum stoornissen), IQ bepaling, sociaal – emotionele problemen (bv. belevingsonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek)…

Psychofarmacotherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen

Hier worden inzichten uit het biomedisch model en de psychotherapeutische visie geïntegreerd : medicatie gaat hand in hand met psychotherapie.

Indicatie: Angst en depressie, psychose, ontwikkelingsproblemen, AD(H)D, …

Psycho-educatie

Doel is het informeren van de cliënt en/of zijn omgeving over de gestelde diagnose en de daarbij horende mogelijkheden en beperkingen. Er wordt gezocht naar hulpmiddelen, vaardigheden, aanpassingen in de context (leefomgeving) die ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast is het proces van aanvaarding van de beperking met behoud van een positief zelfbeeld, een belangrijke doelstelling van psycho-educatie. Psycho-educatie gebeurt op maat van de cliënt en/of zijn context.

Indicatie: AD(H)D, autisme spectrum stoornissen, hoogbegaafdheid, psychose, depressie, seksualiteit, ondersteuning van kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP), angst -hyperventilatie…

Psychotherapie

Puzzle biedt zowel individuele begeleiding als systeembegeleidingen (gezinnen, partners, enz) . Hierbij wordt gebruik gemaakt van het oplossingsgerichte, cognitieve systeemdenken, psychodramatechnieken en relaxatietechnieken. Voor de behandeling van eenmalige trauma’s wordt gebruik gemaakt van EMDR.

Indicatie: emotionele problemen, depressie, (faal)angst, verlieservaringen, slaapproblemen, gedragsproblemen, identiteit en zelfbeeld, spanningen binnen het gezin, echtscheidingsproblematiek, autisme spectrum stoornissen…

Lichaamsgerichte therapie

mindfulness, hartcoherentie, autogene training.

Second Opinion