CONSULTATIE

Dr. Ballieux houdt consultatie op maandag, woensdag en vrijdag. De psycholoog, Veronique Claeys, werkt op donderdag van 16h tot 21h.

Dr. Ballieux is geconventioneerd. Veronique Claeys heeft overeenkomsten met meerdere mutualiteiten.

Voor niet-nagekomen afspraken zonder voorafgaande verwittiging wordt een administratieve kost van 30€ aangerekend.

Het verstrekken van medische voorschriften gebeurt enkel tijdens een consultatie. Hetzelfde geldt voor medische verslagen en attesten ten behoeve van o.a. controle-instanties.