Hoe gaan we te werk?

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek proberen we een beeld te krijgen van de klachten en van de specifieke hulpvraag. Zo nodig stellen we een aantal tests voor: bijkomende medische onderzoeken en/of psychodiagnostisch onderzoek. Op basis daarvan stellen we een diagnose en stippelen we in overleg met u een behandelplan uit. Afhankelijk van de situatie kan dit met of zonder medicatie. Ook kan de behandeling gedeeltelijk door de psychiater, gedeeltelijk door de psycholoog worden verstrekt. Indien u gevolgd wordt door de psycholoog, gebeurt dit in principe steeds in samenspraak met dr. Ballieux.

Bij de behandeling van psychische klachten,  leer – en gedragsstoornissen e.d. hebben we steeds aandacht voor de ruimere context. Mits akkoord van de patiënt en/of diens ouders werken we samen met de huisarts, de school, het CLB en andere instanties of hulpverleners.